Public & Private Cloud

Cloud IT czyli Chmura w IT
Rozwiązanie umożliwiające przetwarzanie i przechowywanie danych ,,w chmurze”. Fizycznie oznacza to korzystanie z usług informatycznych świadczonych przez usługodawcę zewnętrznego (Public Cloud) lub wyspecjalizowany dział wewnętrzny firmy (Private Cloud). Dzięki wykorzystaniu Cloud Computing posiadasz nie ograniczoną możliwość korzystania z przechowywanych danych oraz różnorodnych funkcjonalności z dowolnego miejsca na świecie oraz z dowolnego urządzenia.
Korzyści z zastosowania rozwiązań Cloud (chmury) we własnej firmie:
  • Brak konieczności zakupu licencji
  • Ograniczenie liczby niezbędnego sprzętu
  • Dostęp do danych z różnych urządzeń i z dowolnego miejsca
  • Stała dostępność danych
  • Dostosowanie środowiska IT do bieżących potrzeb
  • Ograniczenie kosztów

Private Cloud
Private Clud (chmura prywatna) to chmura utworzona na specjalne potrzeby konkretnej firmy – to w której usługodawcą staje się wyspecjalizowany dział IT wewnątrz firmy a pozostałe działy to usługobiorcy. Rozwiązane to jest stosowane w większych jednostkach składających się z wielu oddziałów. W przypadku mniejszych firm bardziej popularna jest chmura publiczna (Public Cloud).

Public Cloud
Public Cloud (chmura publiczna) to rodzaj chmury w której usługodawcą jest firma zewnętrzna. Jest to doskonałe rozwiązanie dla małych oraz średnich przedsiębiorstw nie posiadających własnego działu IT.  Dzięki wykorzystaniu Public Cloud mają one możliwość  korzystania z pełnych funkcjonalności bez konieczności zakupu sprzętu oraz zatrudnienia dodatkowego personelu.  Do popularnych operatorów  Public Cloud należą: Amazon Google, IBM, Microsoft.
W odpowiedzi na ciągle rosnące potrzeby klientów powstały również chmury hybrydowe (mieszane) pozwalająca na jednoczesne wydajne korzystanie z zasobów chmury zewnętrznej (publicznej) przy jednoczesnym  przechowywaniu części danych na własnych serwerach w firmie.

Modele chmur:
SasS (Software as a service - z ang. Oprogramowanie jako usługa) – model polegający na dostarczaniu przez usługodawcę pełnego oprogramowania w którym poszczególne aplikacje są przechowywane oraz udostępniane klientowi w wersji online. Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z zakupem sprzętu, który fizycznie znajduje się u dostawcy na którym spoczywa również odpowiedzialność za stałą dostępność usługi.
IaaS (Infrastructure as a Service – z ang. Infrastruktura jako usługa) – model polegający na dostarczaniu przez usługodawcę infrastruktury informatycznej.  Klient nie dokonuje fizycznego zakupu sprzętu, serwerów, oprogramowania, licencji itp. a jedynie zleca opiekę nad całym swoimi systemami. To właśnie usługodawca ponosi odpowiedzialność za tworzenie kopii bezpieczeństwa, stałą dostępność w sieci czy problemy sprzętowe. Dzięki wykorzystaniu modelu IaaS firma może uniknąć wysokich kosztów inwestycyjnych.
PaaS (Platform as a service – z ang. Platforma jako usługa) – model z którego najczęściej korzystają programiści polegający na udostępnianiu przez usługodawcę gotowego wirtualnego środowiska pracy. Platforma ta dostosowana jest do indywidualnych potrzeb klienta który może korzystać z wielu aplikacji i narzędzi bez konieczności zakupu dodatkowego oprogramowania i licencji. Wszystkie niezbędne dla niego programy znajdują się na serwerach dostawcy a klient płaci tylko za zużycie zasobów.

SOLTEGRO prowadzi sprzedaż i wdrażanie rozwiązań opartych zarówno o Private Cloud jak również Public Cloud.
Nasza rozwiązania dostosowane są do potrzeb małych i średnich firm - wdrożenie ich redukuje koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się z naszymi konsultantami aby uzyskać ofertę dopasowaną do Twojej firmy.
Góra