Co to jest?


Termin Outsourcing wywodzi się z języka angielskiego i powstał w wyniku połączenia słów: outside, resource oraz using. W dosłownym tłumaczeniu oznacza on korzystanie z zasobów zewnętrznych. Powyższa forma wykonywania usług polega więc na powierzaniu konkretnych zadań, projektów oraz procesów firmom zewnętrznym. Idea outsourcingu w ostatnich latach stała się bardzo popularna w branży IT szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Długa lista zalet a także coraz większe przekonanie o jego opłacalności sprawiły, iż wiele firm chętnie korzysta z tej formy współpracy.


Korzysci

Obsługa informatyczna świadczona w formie outsourcingu IT umożliwia rozszerzenie działalności waszej firmy przy jednoczesnym niewielkim nakładzie własnym. Powierzenie zadań firmie zewnętrznej zmniejsza również ryzyko i powoduje podział odpowiedzialności. Korzystanie z pełnego outsourcingu usług IT gwarantuje waszej firmie zachowanie ciągłości działania biznesu, pozwala również na szybkie diagnozowanie problemów oraz krótki czas usuwania awarii. Powierzając opiekę informatyczną SOLTEGRO możecie skupić się na innych aspektach działalności mając pewność iż wasza infrastruktura IT znajduje się w rękach wykwalifikowanych specjalistów.
Priorytetem w Outsourcingu IT jest dla nas bezpieczeństwo klientów. Zespół inżynierów SOLTEGRO zobowiązany jest do zachowywania tajemnicy oraz dbałości o poufność danych. Nasi specjaliści posiadają ogromne doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa i mają poczucie odpowiedzialności za powierzone im informacje. 

Korzyści  z  Outsourcingu  Usług  IT:

 • Możliwość korzystania z wiedzy i umiejętności specjalistów różnych dziedzin
 • Zwiększenie wydajności poprzez efektywniejsze wykorzystanie czasu oraz kapitału ludzkiego
 • Podniesienie poziomu świadczonych usług dzięki współpracy z wykwalifikowana kadrą.
 • Elastyczność działania polegająca na współpacy z ekspertami poszczególnych dziedzin bez konieczności ich stałego zatrudnienia.
 • Uniknięcie wydatków związanych z tworzeniem nowych stanowisk pracy oraz zakupu dodatkowego oprogramowania
 • Podział ryzyka oraz odpowiedzialności za prowadzone działania
Outsourcing usług IT jest szczególnie opłacały dla małych oraz średnich przedsiębiorstw. Gwarantuje on dużą oszczędność czasu i kapitału oraz pomaga w realizacji projektów nie możliwych do podjęcia samodzielnie!

Korzyści  z  Outsourcingu  Kadry  IT:

 • Możliwość z korzystania usług specjalistów różnych dziedzin informatyki bez konieczności ich stałego zatrudnienia
 • Osiągnięcie celów nie możliwych do zrealizowania przy wykorzystaniu samodzielnych zasobów
 • Oszczędność czasu oraz kosztów związanych z tworzeniem nowych stanowisk pracy
 • Dostosowywanie rodzaju specjalistów oraz czasu ich pracy do indywidualnych potrzeb klienta
 • Minimalizacja ryzyka poprzez podział odpowiedzialności
 • Zwiększenie konkurencyjności na rynku

 

Nasze  usługi  realizujemy  w  oparciu  o  sprzęt   i  oprogramowanie  wiodących  producentów  na  rynku  IT:

Rozwiązania sprzętowe:
Serwery i stacje robocze: DELL, HP, IBM i inne
Urządzenia sieciowe: CISCO, LINKSYS
Macierze: DELL, EMC, IBM

Rozwiązania programowe:
Systemy serwerowe Windows: Windows Server 2003, 2008, 2012
Systemy serwerowe Linux: RetHat, CentOS, Debian, SUSE
Systemy ERP: Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL
Systemy CRM: różni producenci
Bazy Danych: Microsoft SQL Server 2005\2008\2012
Poczta Firmowa: Microsoft Exchange 2007\2010\2013, Google APPs Cloud, Zimbra

Wirtualizacja:
Chmura Prywatna (Private Cloud): VMware ESXi, Citrix XenServer, Microsoft Hyper-V
Chmura Publiczna (Public Cloud): Google Apps Cloud , Microsoft Office 365

Serwisy Internetowe:
Strony WWW: Joomla, Wordpress, Drupal, Magento
Sklepy Internetowe: różni producenci

Programowanie:
C#, C++, CSS, ASP.NET, SQL, T-SQL ,PL\SQL

Góra