Systemy Windows

Serwery stały się obecnie nieodłącznym elementem funkcjonowania przedsiębiorstw a ich bezawaryjna praca jest niezbędna i wpływa na kluczowe procesy biznesowe każdej firmy. Nasz zespół specjalizuje się w rozwiązaniach serwerowych Microsoft takich jak systemy Windows Server, bazy danych MS SQL, poczta e-mail Exchange, praca grupowa Sharepoint. Oferujemy kompletny pakiet usług świadczonych w formie outsourcingu oraz umów serwisowych w którego skład wchodzą: projektowanie, wdrażanie oraz późniejsze utrzymywanie systemów Microsoft. Wieloletnie doświadczenie oraz pełne zaangażowanie członków naszego zespołu pozwolą na bezawaryjną pracę Twojego środowiska. 
 
Oprogramowanie Windows Server:
 • Windows Server 2003
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2012
 
Rozwiązania oparte o Windows Server:
 • Serwer WWW - IIS pozwalający na udostępnienie strony internetowej zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz Twojej firmy
 • Serwer FTP - umożliwiający dostęp do zasobów firmy poprzez klienta FTP
 • Serwer DNS - pełniący kluczową rolę w rozwiązywaniu nazw hostów w firmie
 • Serwer DHCP - przydzielający adresacje IP dla komputerów w sieci
 • Serwer VPN - pozwalający na zdalny dostęp do infrastruktury firmy z dowolnego miejsca na świecie
 • Routing i Translacja Adresów - umożliwiająca dostęp do sieci Internet wszystkim komputerom w firmie
 • Klastry HA (High Availability) - pozwalające na zapewnienie wysokiej dostępności oraz eliminację pojedynczych punktów awarii w infrastrukturze Twojej firmy. 
 • Hyper-V - dzięki tej funkcjonalności na jednej fizycznej maszynie uruchomisz kilka maszyn wirtualnych. 
 • Serwer Plików - umożliwiający przechowywanie dokumentów oraz plików Twoich pracowników w jednym bezpiecznym miejscu - z możliwością ich odtwarzania. 
 • Serwer Wydruku - zintegrowane i w pełni zarządzane środowisko druku dla firmowych drukarek. 
 
Oprócz tego:
Active Directory - Usługa przechowująca informacje o uprawnieniach, komputerach, konfiguracji systemów w jednym centralnym miejscu. Umożliwia zarządzanie domeną firmy z jednego miejsca. Wdrożenie Active Directory znacząco usprawnia prace użytkowników i administratorów zwłaszcza gdy w firmie wykorzystywane są Usługi Terminalowe lub wdrożony jest System ERP. 
Usługi Terminalowe - zdalna praca użytkowników z dowolnego miejsca a także dowolnego urządzenia na świecie w ujednoliconym i w pełni zarządzanym środowisku roboczym. 
Usługi wdrażania - pozwalające na automatyczne wdrażanie oprogramowania i systemów operacyjnych dla całej infrastruktury firmy
Backup - tworzenie kopii bezpieczeństwa infrastruktury serwerowej firmy na wypadek nie przewidzianych zdarzeń losowych 
 
Wdrożenie rozwiązań takich jak Usługi Terminalowe czy Active Directory przyniesie każdej firmie szereg oszczędności a także zwiększy bezpieczeństwo związane z zarządzaniem zasobami w Twojej firmie. 
SOLTEGRO oferuje bogatą ofertę związaną z utrzymaniem i integracją systemów Microsoft. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji oraz analizy środowiska informatycznego w Twojej  firmie. 
 
Góra