Systemy Backupu

Mamy świadomość iż przechowywane przez Waszą firmę dane posiadają ogromną wartość a ich utrata przysporzyłaby wielu problemów dlatego też wykorzystujemy nowoczesne systemy backupu pozwalające na zabezpieczenie bezcennych danych Twojej firmy. Systemy te polegają na bezpiecznym tworzeniu kopii zapasowych danych, które mogą zostać bezproblemowo odtworzone po nieprzewidzianych zdarzeniach losowych takich jak awarie systemów, klęski żywiołowe czy całkowite zniszczenie infrastruktury IT.
 
Korzyści z zastosowania nowoczesnych rozwiązań backupu:
Niewątpliwymi zaletami nowych rozwiązać backupu jest zdecydowanie krótszy czas tworzenia kopii zapasowych a także bardzo krótki czas odzyskiwania danych po awarii. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego rozwiązania backupu możecie także ograniczyć konieczne prace administracyjne do niezbędnego minimum co również znacznie wpłynie na zmniejszenie wydatków.
 
Wdrożenie systemu backupu pozwala na:
 • Tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych (również dla firm przechowujących swoje dane w chmurze)
 • Bieżące monitorowanie kopii zapasowych oraz pełnej infrastruktury systemu backupu
 • Natychmiastowe przywracanie pojedynczych elementów programów takich jak SharePoint, Exchange.
 • Tworzenie odizolowanych systemów testowych niezależnych od środowiska produkcyjnego
 • Archiwizację danych na taśmie
 • Samodzielne odzyskiwanie danych maszyn wirtualnych po awarii
 • Brak konieczności stosowania agentów kopii zapasowej (nie potrzebne  dodatkowe oprogramowanie)
 • Tworzenie kopii zapasowych z dowolną częstotliwością  z migawek pamięci masowej również podczas pracy firmy i całej jej infrastruktury
 • Bardzo szybkie zapisywanie danych poza siedzibą firmy - optymalizacja przesyłania backupu do zdalnej lokalizacji WAN.

SOLTEGRO wdraża konfiguracje systemów backupu dla wszystkich oferowanych przez firmę systemów. Doskonale znamy Wasze potrzeby i rozumiemy jak cenne są dla Was dane firmy.
Wdrażamy następujące rozwiązania:
 • Backup systemów serwerowych Windows\Linux oparty o wbudowane narzędzia a także zewnętrzne oprogramowanie
 • Nowoczesne systemy backupu maszyn wirtualnych dla środowiska VMware i Hyper-V oparte o oprogramowanie VEEAM Backup & Replication umożliwiające łatwe tworzenie kopii oraz odzyskiwanie całych maszyn wirtualnych jak również poszczególnych danych.
 • Backup baz danych opartych o dowolne oprogramowanie zarządzania bazą danych - specjalizujemy się w rozwiązaniach Microsoft SQL Server.
 • Tworzenie kopii bezpieczeństwa systemów pocztowych takich jak Exchange Server czy Zimbra.
 
Skontaktuj się z naszym konsultantem aby dopasować najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.
Góra