Elektroniczna Dokumentacja Medyczna


Dla kogo właściwie jest EDM?
Oprogramowanie OptiMED24 ze względu na szerokość swojego pakietu i możliwość poszerzenia funkcjonalności jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla jednoosobowych praktyk lekarskich i małych przychodni jak i dla większych obiektów o rozbudowanej strukturze wielodziałowej.
Przy wykorzystaniu OptiMED24 możemy w sposób kompleksowy zarządzać placówką medyczną korzystając z wielu jego funkcjonalności zawartych w ,,części białej”- gabinet, rejestracja, wizyty, grafiki, lekarzy oraz ,,części szarej” – administracja, finanse, cenniki oraz rozliczenia z NFZ.

Dlaczego warto?? – czyli podstawowe korzyści z wprowadzenia systemy EDM
Wdrożenie systemu EDM pozwala na osiągniecie wielu korzyści i staje się dużym ułatwieniem zarówno w codziennej pracy jak i przy tworzeniu różnorodnych zestawień.
Pośród licznych zalet systemu EDM wyróżnić możemy:
  • Możliwość tworzenia, przechowywania a także dokładnej analizy dokumentacji medycznej pacjentów. (Wgląd do elektronicznej dokumentacji posiadają zarówno upoważnieni pracownicy personelu medyczny jak również sami pacjenci o dowolnej porze oraz z dowolnego miejsca.)
  • Dostęp do dokładnych informacji o pacjencie i jego stanie zdrowia w skali całego kraju – co pozwala na szybszą diagnostykę choroby oraz bardziej skuteczną pomoc.
    Usprawnienie działalności placówki oraz poprawa jakości obsługi pacjentów
  • Efektywniejsze zarządzanie zasobami finansowymi oraz możliwość monitorowania stanu bieżącego
  • Wysoki stopień bezpieczeństwa danych zapewniony dzięki systemowi zabezpieczeń (w tym podpis cyfrowy).
  • Obniżenie kosztów dzięki zwiększeniu efektywności personelu medycznego oraz wydajniejszego wykorzystania sprzętu oraz przestrzeni.
  • Możliwość rezygnacji z papierowej wersji dokumentacji medycznej

Archiwalna dokumentacja medyczna
Konieczność wprowadzenia elektronicznie wersji dokumentacji medycznej do 1 sierpnia 2014 rodzi pytanie ,,co z dokumentacją papierową sprzed tego okresu?”. Istnieją dwa rozwiązania tego problemu jednym z nich jest pozostanie przy dwóch wersjach dokumentacji: jednej – papierowej sprzed 1 sierpnia 2014 oraz bieżącej dokumentacji (od 1 sierpnia 2014 ) - w wersji elektronicznej. Jednoczesne korzystanie z dwóch dokumentacji może jednak przysporzyć wielu utrudnień personelowi medycznemu gdyż historia choroby pacjentów będzie znajdowała się w archiwum papierowej dokumentacji z kolei bieżące sprawy będą notowane w systemie elektronicznym. Wyjściem z tego problemu jest drugie rozwiązanie polegające na digitalizacji dokumentów archiwalnych. Niezbędne dokumenty są wtedy skanowane i odpowiednio opisywane tak by mogły one w pełni zastąpić te zgromadzone w papierowej kartotece.
Ogólnopolski dostęp do informacji medycznych będzie możliwy dzięki Elektronicznej Platformie Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (tzw. Projekt P1). Podstawowym zdaniem tego projektu będzie gromadzenie danych oraz informacji o wszystkich osobach korzystających ze świadczeń zdrowotnych na terenie kraju tak aby udzielana im pomoc była bardziej skuteczna.
Góra