OptiMED dla Szpitali

System OptiMED to kompleksowy i ergonomiczny system informatyczny do zarządzania szpitalem. Posiada pełen zakres modułów wymaganych do informatyzacji szpitala, zarówno w części białej, jak i szarej. Modułowa architektura systemu pozwala dopasować go do każdej struktury organizacyjnej szpitala i wdrożyć go w każdej placówce, niezależnie od jej infrastruktury, posiadanych oddziałów, sal operacyjnych, specyfiki szpitala, czy konkretnego wyposażenia.

Informacje wprowadzane w obrębie jednego modułu są zgodne ze zdefiniowanym w szpitalu obiegiem danych i automatycznie przesyłane oraz dostępne w innych modułach. System jest również przygotowany do obsługi kart mikroprocesorowych z danymi pacjentów oraz personelu placówek służby zdrowia. Zaletą aplikacji jest oferowanie kompatybilnych systemów peryferyjnych do obsługi dodatkowych pracowni.

Góra