OptiMED24 dla Przychodni


Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM)
System OptiMED24 umożliwia sporządzanie i przechowywanie dokumentacji medycznej pacjenta (w tym m.in. historii zdrowia i choroby, wyników badań) w formie elektronicznej. Program pozwala na elastyczne tworzenie i dostosowywanie szablonów kart wizyty do potrzeb lekarza lub poradni, pozwala także na wystawianie i wydruk recept i skierowań. Użytkownik ma dostęp do aktualnych baz ICD-9 i ICD-10 i do aktualnej bazy leków.
Analiza i raporty
Moduł Analizy i raporty pozwala sprawniej zarządzać placówką medyczną i efektywniej wykorzystać posiadane zasoby. System OptiMED24 pozwala na dostęp do pakietu zdefiniowanych raportów, jak również umożliwia tworzenie indywidualnych, zaawansowanych analiz i zestawień w oparciu o dane zgromadzone w systemie.
Rejestracja
Szybka i prosta rejestracja pacjentów na wizyty:
• obsługa rejestracji bezpośredniej i telefonicznej
• internetowa rejestracja na wizytę (e-rejestracja)
• wysyłka powiadomień (SMS, e-mail) o statusie wizyty
• integracja z eWUŚ (automatyczne wysyłanie zapytań do systemu, bieżąca aktualizacja
informacji o świadczeniach)
• tworzenie grafików pracy lekarzy, efektywne zarządzanie pracą personelu medycznego
• wystawianie dokumentów
e-Rejestracja
Intuicyjne narzędzie internetowej rejestracji pacjentów, które umożliwia zarezerwowanie terminu w trzech prostych krokach. Zarezerwowane wizyty są od razu widoczne dla personelu w placówce medycznej.
Finanse
System OptiMED24 umożliwia wystawianie dokumentów sprzedażowych (faktur, paragonów) oraz zapewnia obsługę drukarek fiskalnych. Moduł Finanse pozwala na prowadzenie rejestru dokumentacji finansowej oraz zarządzanie grupami kontrahentów i usług.
Cennik i pakiety
Tworzenie i zarządzanie cennikami, pakietami medycznymi, słownikami świadczeń, umowami z kontrahentami, promocjami i rabatami. System OptiMED24 pozwala także na zarządzanie świadczeniami przysługującymi w ramach pakietów medycznych (np. abonament, prywatne ubezpieczenie, świadczenia medycyny pracy).
Prowizje
Indywidualne rozliczanie pracowników w systemie prowizyjnym na podstawie informacji o wykonanych świadczeniach medycznych.
Punkt pobrań
Kompleksowa obsługa punktu pobrań oraz zarządzanie zleceniami na badania laboratoryjne. Pozwala na zlecanie i odbieranie wyników w postaci elektronicznej. Moduł w pełni zintegrowany z określonymi systemami laboratoryjnymi.
Rehabilitacja
Dzięki przyjaznej dla użytkownika opcji planowania cyklów rezerwacji możliwe jest utworzenie cyklu wizyt dla danego pacjenta z uwzględnieniem ilości niezbędnych powtórzeń, czasu trwania zabiegów oraz przerw między kolejnymi zabiegami. Moduł pozwala przeglądać zaplanowane wizyty i oznaczać je jako zrealizowane.
Medycyna pracy
Funkcjonalność wspiera działalność placówek medycznych w zakresie planowania, wykonania i rozliczania usług Medycyny Pracy. Współpracuje z Modułami: Gabinet oraz Rejestracja. Umożliwia generowanie zleceń, dokumentacji badan profilaktycznych, skierowań i recept oraz dokumentów niezbędnych do orzecznictwa.
Rozliczenia z NFZ
Moduł Sprawozdawczość z NFZ pozwala na szybkie i zautomatyzowane prowadzenie rozliczeń z NFZ dedykowane jednostkom świadczącym usługi z zakresu m.in. POZ, KAOS, AOS, stomatologii. Moduł NFZ zapewnia: automatyzację procesu rozliczania, wykrywanie
i sygnalizowanie błędnie wprowadzonych danych, sprawną korektę rozliczeń oraz bieżącą aktualizację systemu do obowiązujących wymogów prawa.
Zarządzanie siecią placówek medycznych
System OptiMED24 oferuje liczne rozwiązania dedykowane sieciom placówek medycznych, w tym. m.in. obsługę wszystkich placówek danej sieci medycznej z poziomu jednej lokalizacji, obsługę call center, zarządzanie abonamentami.
Call center
Funkcjonalność umożliwia telefoniczną rejestrację pacjentów w jednej lokalizacji do wszystkich oddziałów placówki medycznej. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas oraz ograniczyć błędy związane z zapisywaniem wielu pacjentów na jeden termin wizyty.
Serwis
Partnerzy handlowi gwarantują bieżący serwis OptiMED24 oraz dostosowanie funkcjonalne systemu do indywidualnych potrzeb Klienta.
Bezpieczeństwo danych
Dzięki integracji z systemami do backupu online firmy Comarch możliwe jest tworzenie dodatkowej kopii danych, co pozwala na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa gromadzonych danych w oprogramowaniu OptiMED24.
Integracja z ERP Optima
Pełne zarządzanie placówką medyczną jest możliwe dzięki integracji OptiMED24 z Comarch ERP OPTIMA, które umożliwia m.in: kompleksową obsługę księgową, obsługę magazynu materiałów medycznych i elektroniczny obieg dokumentów wewnątrz placówki.
 
Góra