Wdrozenie EDM

Należy jednak pamiętać że informatyzacja placówek medycznych oraz wdrożenie systemu EDM to bardzo odpowiedzialne zadanie które wymaga dużego zaangażowania oraz odpowiednich kwalifikacji. Niezwykle ważne jest więc to by została ona wykonana przez doświadczonych ekspertów branży IT.

Cały proces nie kończy się na wdrożeniu dlatego warto zadbać o to by wasza placówka znalazła się w rękach odpowiednio wykształconych pracowników, którzy w ramach podpisanych umów serwisowych będą czuwać nad waszym systemem a w razie nieprzewidzianych zdarzeń pomogą w jak najszybszym rozwiązaniu problemu. Zajmować się będą również bieżącymi aktualizacjami oraz opieką powdrożeniową.

Wymogi prawne
Na mocy ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia wszystkie podmioty prowadzące działalność leczniczą (szpitale, przychodnie oraz praktyki lekarskie i pielęgniarskie) zobowiązane są do przejścia wyłącznie na elektroniczna dokumentacje medyczna (EDM) od 1 sierpnia 2014 roku.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania - dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci elektronicznej, pod warunkiem prowadzenia jej w systemie teleinformatycznym zapewniającym:
  • Zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą
  • Zachowanie integralności i wiarygodności dokumentacji
  • Stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych
  • Identyfikację osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych i rejestrowanych przez nią zmian
  • Udostępnienie (w tym przez eksport) w postaci elektronicznej dokumentacji lub części dokumentacji w formacie XML i PDF
  • Eksport całości danych w formacie XML, w sposób zapewniający możliwość odtworzenia tej dokumentacji w innym systemie teleinformatycznym
  • Wydrukowanie dokumentacji w formach określonych w rozporządzeniu.

Podczas prac należy pamiętać o tym by zadbać o odpowiednie parametry techniczne systemu informatycznego umożlwiające na przechowywanie, bieżące wykorzystywanie oraz zachowanie wiarygodności gromadzonych dokumentów medycznych w okresie nie krótszym niż wyznaczony prawnie - który standardowo wynosi 20 lat a w niektórych przypadkach 30 lat.
Góra