Systemy Wirtualizacji

Wirtualizacja to dosyć szerokie pojęcie obejmujące swoim zasięgiem zarówno systemy operacyjne jak również elementy takie jak pamięć czy sieć. Terminem tym określamy technologię umożliwiającą na uruchomienie wielu systemów operacyjnych na jednym fizycznym komputerze. W zależności od zastosowanej architektury wyróżniamy kilka typów tej technologii zależnych od umiejscowienia Hypervisora czyli podstawowej warstwy wirtualizacji.

Nasza oferta i wsparcie:

Nasz zespół realizuje projekty z zakresu wirtualizacji oparte na rozwiązaniach cenionych producentów oprogramowania takich jak VMware, Microsoft, Citrix. W wirtualizacji serwerów wykorzystujemy systemy wyżej wymienionych producentów takie jak: ESXi, Hyper-V, XenServer Potrafimy idealnie dopasować powyższe rozwiązania do odpowiedniego rodzaju sprzętu zapewniając 100% zgodności i jednocześnie gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa.
 

Oferta uslug:

  • analiza przedwdrożeniowa określająca plan wdrożenia wirtualizacji
  • doradztwo w wyborze odpowiedniego rozwiązania
  • projektowanie systemów wirtualizacji VMware, Citrix, Microsoft
  • wdrażanie powyższych systemów wirtualizacji
  • konfiguracja pamięci masowej - macierzy dla wirtualizacji
  • przygotowywanie projektu zapewnienia wysokiej dostępności
  • sprzedaż i dostarczanie odpowiednich licencji
  • migracja środowiska fizycznego do wirtualnego
  • testowanie i optymalizacja środowiska
  • szkolenie dla użytkowników systemu

 

 

Wady i Zalety Wirtualizacji

Zalety

Wdrożenie wirtualizacji w Twojej firmie pozwoli na osiągnięcie szeregu korzyści, które zaowocują lepszymi oraz wydajniejszymi wynikami. Etapem, każdego nowego rozwiązania jest okres przejściowy dlatego też nie wszystkie pozytywne skutki będą widoczne natychmiastowo - z pewnością zostaną one jednak zaobserwowane oraz docenione w najbliższej przyszłości.
Pośród licznych zalet wirtualizacji wyróżnić możemy:

Oszczędność energii elektrycznej
Serwery są maszynami, których zadaniem jest nieustanna praca trwająca najczęściej od momentu pierwszego uruchomienia aż do całkowitej wymiany sprzętu. Przerwa w działaniu serwera nie oznacza nic pozytywnego i zwykle wiąże się z awarią a w najlepszym wypadku konserwacją urządzeń. Nowoczesne komputery pobierają coraz większą ilość energii elektrycznej, której cena cały czas wzrasta a instalowanie w serwerowni kolejnych maszyn ciągle podnosi koszty użytkowania. Cała serwerownia zużywa ogromne ilości zasobów energii elektrycznej a w najbliższej przyszłości będzie zużywać ich jeszcze więcej.

Zastosowanie wirtualizacji umożliwia konsolidację sprzętu pozwalającą na ograniczenie liczby fizycznych urządzeń do niezbędnego minimum.

Wydajne zagospodarowanie miejsca w serwerowni
Serwerownia to wyspecjalizowane pomieszczenie o wysokich wymaganiach które do poprawnego funkcjonowania potrzebuje odpowiedniej wentylacji oraz klimatyzacji. Dodatkowo należy ją również wyposażyć w różnorodne źródła energii elektrycznej a także zapewnić zasilanie własne niezbędne w sytuacjach krytycznych. Wraz z rozwojem firmy konieczna jest również ciągła rozbudowa infrastruktury informatycznej - budowa kolejnej serwerowni wiąże się jednak z wysokimi  kosztami, których można uniknąć dzięki zastosowaniu wirtualizacji. Pozwala to na ograniczenie liczby serwerów w budynku tym samym tworząc więcej wolnej przestrzeni którą można dowolnie zagodpodarować.
 
Obniżenie kosztów infrastruktury sprzętowej
Tworzenie kolejnych fizycznych serwerów to bardzo kosztowna inwestycja wiążąca się zakupem nowych urządzeń oraz ciągłą rozbudową infrastruktury informatycznej. Wykorzystanie wirtualizacji pozwala na redukcję kosztów oraz ograniczenie liczby sprzętu do niezbędnego minimum. Zamiast kosztownej rozbudowy infrastruktury sprzętowej zastosowana technologia umożliwia utworzenie nowej maszyny wirtualnej na istniejącym już serwerze. W momencie gwałtownego zmniejszenia zasobów wystarczy tylko niewielka modernizacja sprzętu, której koszt jest znacznie niższy od zakup kolejnego wyspecjalizowanego serwera.
 
Zapewnianie wysokiej dostępności do serwerów
Zapewnianie wysokiej dostępności (ang. High Availability - HA) jest obecnie możliwe dzięki zastosowaniu technologii wirtualizacji. Przy wykorzystaniu odpowiednio dostosowanej platformy sprzętowej oraz softwarowej nie musisz się obawiać o wystąpienie awarii fizycznej serwera dezorganizującej pracę Twojego biznesu. W momencie nieprzewidzianych zdarzeń Twoja firma nadal będzie mogło normalnie funkcjonować a awaria pojedynczego węzła wirtualizacji nie zakłóci pracy całego przedsiębiorstwa.
Jeden z liderów w produkcji oprogramowania do wirtualizacji, firma VMware opracowała projekt Fault Tolerance (FT), który eliminuje czas przerwy w dostępie do usług oraz możliwość utraty danych do zera. Polega on na utworzeniu kopii obrazu maszyny wirtualnej oraz natychmiastowym uruchomieniu go na innej fizycznej maszynie. Operacje wejścia wykonywanie są wówczas równocześnie na obydwu maszynach, natomiast operacja wyjścia zostaje zablokowana na kopii zapasowej maszyny. Umożliwia to na natychmiastowe przejęcie obowiązków głównej maszyny przez jej kopię podczas pojawienia się awarii.
W obecnym, silnie skomputeryzowanym społeczeństwie dla każdego przedsiębiorstwa niezwykle ważne jest zachowanie ciągłości działania biznesu, które staje się współcześnie jednym z głównych priorytetów. Przy wykorzystaniu odpowiednich technologii  a także dzięki użyciu specjalistycznego oprogramowania oraz sprzętu możliwe jest osiągnięcie wysokiego poziomu dostępności a także minimalizacja niepożądanych skutków awarii. Dzięki wdrożeniu metody wirtualizacji w bardzo łatwy sposób możesz przywrócić stan z przed awarii w stosunkowo krótkim czasie.
 
Migracja maszyn wirtualnych
Łatwość w przenoszeniu wirtualnych maszyn pomiędzy fizycznymi serwerami stanowi jedną z głównych zalet technologii wirtualizacji. Istnieją wyspecjalizowane funkcje odpowiedzialne za przenoszenie maszyn w locie (bez przerwy w dostępie do usług na inny serwer fizyczny) np. Citrix Live Migration, VMware vMotion. Ponad to rozwiązanie firmy VMware - DRS (Distributed Resource Pool) umożliwia równoważenie wykorzystywania zasobów serwerów poprzez automatyczną migrację wirtualnej maszyny na inny, mniej obciążony serwer – wszystko odbywa się automatycznie, bez przerwy w dostępie oraz bez ingerencji osób trzecich.
 
Wydajniejsze wykorzystanie zasobów
Podczas pracy standardowych serwerów ich zasoby wykorzystywane są jedynie w kilkunastu procentach. Utworzenie wirtualnych maszyn z fizycznych serwerów umożliwia uruchomienie ich na jednym wydajnym serwerze prowadząc do skuteczniejszego wykorzystania zasobów. Pozwala to na efektywniejsze gospodarowanie infrastrukturą informatyczną a także  minimalizuje straty wynikające z niewykorzystania zasobów serwera.
 
Łatwość dostarczania zasobów
Znacznie ułatwione jest również dysponowanie zasobami. W sytuacji gdy dochodzi do gwałtownego spadku lub całkowitego wyczerpania wolnych zasobów w wirtualnej maszynie, administratorzy w każdym momencie mogą zwiększyć ilość pamięci lub też przydzielić dodatkowy rdzeń procesora. Wszystko to odbywa się metodą zdalną za pomocą wygodnego panelu administracyjnego z dowolnego miejsca na świecie – bez konieczności zmiany sprzętu oraz dodatkowych przerw w pracy serwera.
 
Sprawne tworzenie kopii zapasowych
Dzięki zastosowaniu wirtualizacji zyskujecie dużą wygodę tworzenia kopii zapasowych które sprowadzają się jedynie do wykonywania klonu maszyny wirtualnej. Dodatkowa zaletą jest również funkcjonowanie wyspecjalizowanych narzędzi współpracujących z serwerami wirtualizacji, które całkowicie automatyzują proces tworzenia kopii bezpieczeństwa oraz przesyłania ich w specjalnie przygotowane do tego miejsce. Wdrożenie wirtualizacji wpływa również na obniżenie wydatków wynikających z rezygnacji z kosztownego sprzętu służącego do wykonywania niezbędnych kopii. Jednym z przykładów wyspecjalizowanego oprogramowania do tworzenia kopii bezpieczeństwa dla infrastruktury VMware i Microsoft jest oprogramowanie firmy Veeam, która specjalizuje się w produkcji oprogramowania do backupu maszyn wirtualnych.
 
Tworzenie środowisk testowych
Testowanie nowego oprogramowania a także poprawek czy aktualizacji wiąże się z łatwą utratą stabilności środowiska produkcyjnego a pominięcie często nawet najdrobniejszych elementów może stać się poważnym problem w ciągłości funkcjonowania. Za pomocą wirtualizacji w niezwykle prosty sposób możemy  utworzyć środowisko do przeprowadzania testów, które będzie w pełni odseparowane i nie będzie wpływać na pracę firmy.
Zastosowanie wirtualizacji pozwala więc na  uproszczenie procesów testowych a także znacznie poprawia komfort pracy administratorów serwerów.
 
 

Wady

 
Podczas analizy licznych zalet wirtualizacji trzeba również zwrócić uwagę na pułapki jakie możemy napotkać podczas procesu wdrażania wirtualizacji we własnej firmie.
Przeprowadzając dowolne wdrożenie należy pamiętać o wykwalifikowanych specjalistach mających doświadczenie i odpowiednia certyfikację w branży. W przypadku wirtualizacji fakt ten nabiera jeszcze większego znaczenia a oszczędności poczynione na wykwalifikowanej kadrze oraz firmie wdrażającej mogą przysporzyć dodatkowych kłopotów. Źle zaprojektowana infrastruktura wirtualizacji nie będzie działać wystarczająco wydajnie i nieustannie będą pojawiać się problemy związane z obsługą oraz utratą dostępności generujące dodatkowe koszty.  
Góra