Outsourcing Uslug IT

Termin Outsourcing wywodzi się z języka angielskiego i powstał w wyniku połączenia słów: outside, resource oraz using. W dosłownym tłumaczeniu oznacza on korzystanie z zasobów zewnętrznych. Powyższa forma wykonywania usług polega więc na powierzaniu konkretnych zadań, projektów oraz procesów firmom zewnętrznym. Idea outsourcingu w ostatnich latach stała się bardzo popularna w branży IT szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Długa lista zalet a także coraz większe przekonanie o jego opłacalności sprawiły, iż wiele firm chętnie korzysta z tej formy współpracy.
Obsługa informatyczna świadczona w formie outsourcingu IT umożliwia rozszerzenie działalności waszej firmy przy jednoczesnym niewielkim nakładzie własnym. Powierzenie zadań firmie zewnętrznej zmniejsza również ryzyko i powoduje podział odpowiedzialności. Korzystanie z pełnego outsourcingu usług IT gwarantuje waszej firmie zachowanie ciągłości działania biznesu, pozwala również na szybkie diagnozowanie problemów oraz krótki czas usuwania awarii. Powierzając opiekę informatyczną SOLTEGRO możecie skupić się na innych aspektach działalności mając pewność iż wasza infrastruktura IT znajduje się w rękach wykwalifikowanych specjalistów.
Priorytetem w Outsourcingu IT jest dla nas bezpieczeństwo klientów. Zespół inżynierów SOLTEGRO zobowiązany jest do zachowywania tajemnicy oraz dbałości o poufność danych. Nasi specjaliści posiadają ogromne doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa i mają poczucie odpowiedzialności za powierzone im informacje. 

Korzyści  płynące  z  Outsourcingu   IT:

 • Możliwość korzystania z wiedzy i umiejętności specjalistów różnych dziedzin
 • Zwiększenie wydajności poprzez efektywniejsze wykorzystanie czasu oraz kapitału ludzkiego
 • Podniesienie poziomu świadczonych usług dzięki współpracy z wykwalifikowana kadrą.
 • Elastyczność działania polegająca na współpacy z ekspertami poszczególnych dziedzin bez konieczności ich stałego zatrudnienia.
 • Uniknięcie wydatków związanych z tworzeniem nowych stanowisk pracy oraz zakupu dodatkowego oprogramowania
 • Podział ryzyka oraz odpowiedzialności za prowadzone działania

Outsourcing usług IT jest szczególnie opłacały dla małych oraz średnich przedsiębiorstw. Gwarantuje on dużą oszczędność czasu i kapitału oraz pomaga w realizacji projektów nie możliwych do podjęcia samodzielnie!

Oferta  Usług: 

SOLTEGRO posiada bogatą ofertę usług IT i współpracuje z wykwalifikowaną kadrą specjalistów różnych dziedzin informatyki. Posiadamy szeroki zakres kompetencji i nieustannie doskonalimy własne umiejętności. Skonstruowana przez nas oferta  to pełny pakiet najwyższej jakości usług, które dostosowywane są indywidulanie do potrzeb naszych klientów.

W ramach naszych usług zapewniamy Państwu:

 • administrację serwerami i stacjami roboczymi
 • administrację systemami serwerowymi, systemami baz danych oraz poczty elektronicznej
 • stałą kontrolę nad siecią i jej urządzeniami
 • stały monitoring systemów minimalizujący ryzyko awarii
 • doradztwo w zakresie doboru sprzętu i oprogramowania
 • odpowiednią konserwację urządzeń komputerowych
 • wdrożenie rozwiązań wspomagających codzienną pracę
 • instalację oraz bieżącą aktualizację oprogramowania
 • dostarczanie oraz utrzymanie infrastruktury w modelu usługowym (IaaS, SaaS)
 • prace programistyczne integrujące rozwiązania różnych producentów
 • administrację i rozwój systemów ERP\CRM
 • pośrednictwo w kontaktach z innymi dostawcami rozwiązań informatycznych
 • gwarancję najwyższej jakości, bezpieczeństwa oraz ciągłości działania systemów
 • przeprowadzanie czynności serwisowych w siedzibie firmy, pomoc zdalna
 • wsparcie typu Helpdesk dla użytkowników końcowych
 • przeprowadzanie szkoleń zdalnych oraz szkoleń w siedzibie firmy
 • pozostałe czynności wykonywane indywidualnie na życzenie klienta

 

Nasze  usługi  realizujemy  w  oparciu  o  sprzęt   i  oprogramowanie  wiodących  producentów  na  rynku  IT:

Rozwiązania sprzętowe:
Serwery i stacje robocze: DELL, HP, IBM i inne
Urządzenia sieciowe: CISCO, LINKSYS
Macierze: DELL, EMC, IBM

Rozwiązania programowe:
Systemy serwerowe Windows: Windows Server 2003, 2008, 2012
Systemy serwerowe Linux: RetHat, CentOS, Debian, SUSE
Systemy ERP: Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL
Systemy CRM: różni producenci
Bazy Danych: Microsoft SQL Server 2005\2008\2012
Poczta Firmowa: Microsoft Exchange 2007\2010\2013, Google APPs Cloud, Zimbra

Wirtualizacja:
Chmura Prywatna (Private Cloud): VMware ESXi, Citrix XenServer, Microsoft Hyper-V
Chmura Publiczna (Public Cloud): Google Apps Cloud , Microsoft Office 365

Serwisy Internetowe:
Strony WWW: Joomla, Wordpress, Drupal, Magento
Sklepy Internetowe: różni producenci

Programowanie:
C#, C++, CSS, ASP.NET, SQL, T-SQL ,PL\SQL

Góra