Utrzymanie Systemów IT

W ramach usług opieki informatycznej utrzymujemy szereg systemów IT naszych klientów umożliwiając im poświęcenie się innym aspektom działalności. Nawiązanie współpracy z SOLTEGRO oraz podpisanie umowy serwisowej pozwala na powierzenie systemów informatycznych Twojej firmy w ręce wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem.  
Współpraca z nami gwarantuje nie tylko pomoc w przypadku zgłoszonych awarii ale zapewnia również okresowe kontrole oraz inspekcje systemów firmy. Pozwala to  na wczesne wykrywanie pojawiających się problemów oraz zapobiega niepożądanym przestojom w funkcjonowaniu biznesu. Zajmujemy się również stałym monitoringiem bezpieczeństwa a także dbamy o przeprowadzanie uaktualnień w Waszych systemach IT.  Okresowa kontrola systemów pozwala również na bieżące przedstawianie możliwych udoskonaleń oraz wdrażanie nowych funkcjonalności usprawniających Twój biznes. 

Utrzymanie systemów IT  realizujemy w ramach przedstawionych poniżej  form współpracy:
  • umowy serwisowe: pełna obsługa informatyczna firmy
  • wsparcie zdalne: zdalne wsparcie infrastruktury klienta i jego pracowników
  • pomoc incydentalna: wsparcie na żądanie w konkretnych problemach

Naszym głównym celem jest zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania Twojej infrastruktury informatycznej a także zapewnienie ciągłości działania biznesu. Oferujemy pomoc doświadczonych specjalistów różnych dziedzin IT którzy stanowią gwarancję sukcesu realizowanych projektów!
 
Góra